Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

Firmy a instituce - elektro

AUTEL, a.s.

Oldřichovice 790
739 61 Třinec
www.autel.cz
Nabízí inženýrské služby, projektování na klíč a měření i automatizace technologických procesů v průmyslu. Zajišťuje instalace silnoproudých, měřicích i řídicích systémů a jejich uvedení do provozu. Provádí instalace NN rozvoden, frekvenčních měničů a VN stanic.

ČEPS, a.s.

Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
www.ceps.cz
Provoz, rozvoj a dispečerské řízení přenosové soustavy ČR. Obchod se systémovými službami pro řízení přenosu elektrické energie. Mezinárodní spolupráce se sousedními evropskými provozovateli přenosových soustav.

Dalkia Česká republika, a.s.

28. října 3337/7
709 74 Ostrava
www.dalkia.cz
Zabývá se výrobou a distribucí tepla, chladu, stlačeného vzduchu, plynu a elektrické energie. Provozuje a spravujeme energetická zařízení, zajišťujeme jejich provoz a údržbu. Sestavuje komplexní studie spotřeby energií a navrhujeme řešení.

DISTEP a.s.

Ostravská 961
738 01 Frýdek-Místek
www.distep.cz
DISTEP a.s. je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) na území města Frýdku – Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. Společnost zajišťuje správu a údržbu automatických tlakových stanic a veřejného vodovodu II. tlakového pásma včetně prodeje pitné vody v oblastech s nedostatečným statickým tlakem vody ve vodovodním řádu SmVak a.s. DISTEP a.s. vyvíjí podnikatelskou činnost i v dalších oblastech souvisejících s hlavním předmětem podnikání.

EVECO Brno, s.r.o.

635 00 Brno
709 74 Ostrava
www.evecobrno.cz
Společnost EVECO Brno se zaměřuje na inženýrsko-dodavatelskou a výzkumně-vývojovou činnost ve všech oblastech procesního průmyslu a energetiky. Nabízí ekonomické, ekologické a technické řešení pro energetické využití odpadů, čištění spalin, odpadních plynů a odstraňování dioxinů. Navrhuje hořákové systémy pro spalování kapalného i plynného paliva.

M&C Energy s.r.o.

Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
www.reakladno.cz
Nabízí služby v energetice v oblasti instalací, rekonstrukcí, servisu a provozování. Zaměřuje se na zpracování studií proveditelnosti, vyhodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů, zpracování technické dokumentace pro provoz zařízení, monitoring, vyhodnocení a optimalizace.

Phoenix-Zeppelin, spol.s.r.o.

Lipová 72
251 70 Modletice
www.p-z.cz
Společnost Zeppelin CZ s.r.o., oficiální distributor strojů a zařízení Cat® pro Českou republiku, dodává na český trh širokou škálu stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů amerického výrobce Caterpillar. Je také dodavatelem komplexních energetických řešení a systémů od stejnojmenného výrobce.

TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
www.tenza.cz
Inženýrsko-dodavatelská společnost nabízí realizace energetických, ekologických, průmyslových a občanských staveb. Zpracování projektů a dodávky technologií.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
vec.vsb.cz
Nabízí energetické poradenství, termovizní měření, průkazy energetické náročnosti, energetické audity, měření emisí, studie proveditelnosti. Zajišťuje poradenství v oblastech úspor energií, zvyšování efektivnosti transformace energií a instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie.