Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

Informační a výukový manuál

V současné době nemají žáci základních a středních škol souhrnné a dostatečné informace o možnostech studia a následného uplatnění v elektrotechnických a stavebních odvětvích. V manuálech jsou blíže představené spolupracující školy s MSEK, tedy SŠE Na Jízdárně a SŠED Frýdku-Místku, jejich činnost a studijní obory, které nabízejí. Dále se v manuálech můžete více dozvědět o nově vytvořených výukových systémech, které žáci mohou vidět a sami si vyzkoušet jejich funkčnost v nových učebnách praktické výuky MSEK, které byly vytvořeny na spolupracujících středních školách.

Manuál slouží k rozšíření a především zkvalitnění praktické výuky na spolupracujících SŠ a ke zvýšení zájmu žáků základních škol o technické obory a řemesla.

Dokumenty

Elektrotechnický průmysl

Elektrostavební a dřevozpracující průmysl