Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

střední škola elktro stavba dřevo Frydek-Místek

Slovo ředitele

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku (SŠED) zajišťuje komplexní přípravu na povolání v učebních a studijních oborech. Její zaměření odpovídá požadavkům trhu práce našeho okresu a tímto se výrazně zvyšuje absolventům uplatnit se v profesní praxi.

Specializace a profilace školy je vzájemně propojený systém tříletých a čtyřletých oborů včetně nástavbového studia. SŠED nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do jednotlivých oblastí. Je to denní studium, studium při zaměstnání, rekvalifikační kurzy, přednášky pro sociální partnery regionu, se kterými je škola v úzkém kontaktu.

V rámci projektů realizovaných z prostředků EU a státního rozpočtu ČR se škola postupně stává centrem dalšího vzdělávání. Při moderním pojetí výuky klademe důraz na předávání odborných vědomostí, praktických dovedností a budování celkové osobnosti žáka.

Součástí školy jsou prostorné učebny, pracoviště odborného výcviku, provozní dílny a laboratoře včetně svářečské školy. Dále škola vlastní dvě sportovní haly, krytý bazén a jídelnu včetně kuchyně pro 1000 strávníků.


Hlavní směry další koncepce:

Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k poklesu zájmu o učební obory, je škola připravena posílit náborovou formou oživení studia oborů s výučním listem v elektrostavební a nábytkářské profesní oblasti.

Podle současných statistik úřadu práce a ze strany zaměstnavatelů, patří naše obory mezi nejžádanější. Výše uvedeným trendům je nutné se přizpůsobit a jsme připraveni využít potenciál odborné kvalifikace a vybavení, které škola má a na základě spolupráce s firmami, cechy a zaměstnavateli ukázat veřejnosti, že klasické řemeslo s výučním listem má své opodstatnění a uplatnění v naší společnosti.

Lidským potenciálem není možné v naší zemi plýtvat. Je zapotřebí vytvořit spravedlivý přístup ke vzdělání a vytvořit ucelenou nabídku oborů tak, aby každému jedinci byla dána možnost najít si vlastní vzdělávací cestu a v průběhu života ji podle potřeb rozvíjet, doplňovat a korigovat.Ve Frýdku-Místku, 18. září 2014

Mgr. Petr Solich, ředitel