Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

STAVEBNÍ PRŮMYSL

Stavební průmysl prochází bouřlivým rozvojem a s tím souvisí řada nových trendů. Vznikají výrobci i stavební společnosti zaměřující se na nezvyklé a inovované produkty. Využívají se nové materiály, technologie a stavební postupy. Trendem je stavba zařízení pro vlastní výrobu energie, nízkoenergetické stavby, zařízení na zpracování odpadu a další ekologicky orientované projekty. Zvyšuje se rychlost výstavby prostřednictvím již připravených dílů. Mezi trendy také nesmí chybět vývoj nových materiálů s funkční i estetickou hodnotou. V oblasti estetiky se prosazují snad všechny myslitelné styly. S rozvojem stavebnictví vznikají nové specializované firmy nabízející jedinečná, na míru připravená řešení.

Stavebnictví plní pro společnost několik funkcí:
 • sociální (bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělávání, sport)
 • průmyslová výroba
 • zemědělská výroba
 • doprava
 • energetika

Hlavním a nejdůležitějším cílem musí být vytváření vhodného pracovního a životního prostředí pro existenci lidí, zvířat a rostlin a zároveň maximální zachování všech přírodních a kulturních památek. Stavebnictví tak představuje velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejenom složky technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické. Konečným cílem stavebnictví mají být potřeby člověka a jeho společnosti.

Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin:
 • Pozemní stavby – stavby pro bydlení, občanské stavby, průmyslové stavby a zemědělské stavby
 • Dopravní a podzemní stavby – mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy
 • Vodohospodářské stavby – přehrady, úpravy vodních toků, meliorace
 • Speciální stavby – stožáry, podzemní kolektory

Použité zdroje:
 • 1. Stavební průmysl: Stavební průmysl [online]. [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: http://www.stavebniprumysl.cz/
 • 2. Wikipedia: Stavebnictví [online]. [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavebnictv%C3%AD