Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

Workshopy

Workshopy probíhají v nových učebnách praktické výuky MSEK a jsou přímo součástí výuky na spolupracujících středních školách. V těchto hodinách žáci pracují pod dohledem pedagogických pracovníků a odborníků z praxe na vytvoření nové elektrovzdělávací hry. V rámci motivace a zvyšování zájmu žáků o studium, probíhají na workshopech také znalostní soutěže o reklamní předměty. Znalostní soutěže si můžete vyzkoušet na tomto webovém portále pod hlavičkou Aktivity → Znalostní testy.

Archiv


WORKSHOP

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069 Frýdek - Místek 738 01

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. Na Jízdárně 30 Ostrava 702 00

Přednášející: Ing. Petr Literák, Bc. Miroslav Maďa      Počet účastníků: 7 žáků          Datum konání: 16.12. 2014

Náplň workshopu: Práce s fotovoltaickým modelem, malou větrnou elektrárnou a modulárním systémem elektrických vodičů


WORKSHOP

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. Na Jízdárně 30 Ostrava 702 00

Přednášející: Ing. Matuš Čurlik ze společnosti CEZ a.s.      Počet účastníků: 19 žáků          Datum konání: 16.12. 2014

Náplň workshopu: Diagnostika výkonových transformátorů + práce na výukových modelech