Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

Exkurze do provozu

V rámci projektu Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK mají žáci možnost podívat se přímo do provozu firem. Na základě průzkumu zájmů žáků byly vybrány následující exkurze:

Archiv


Výzkumné a inovační centrum MSDK

nezadáno
nezadáno

Vznik výzkumného a inovačního centra dřevařského klastru byl iniciován členy Moravskoslezského dřevařského klastru, o.s. a zástupci Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat na půdě VŠB-TUO výzkumný objekt na bázi lehké prefabrikace dřeva za účelem jeho dlouhodobého zkoumání a monitorování. Projekt výstavby objektu byl následně rozšířen o systém inteligentního řízení budovy s možností jeho dalšího testování.

Budova výzkumného a inovačního centra má tři základní funkce:

  • dlouhodobé zkoumání a monitorování objektu
  • unikátní učební pomůcka postavená v měřítku 1:1 pro potřeby studentů a pedagogů střeních a vysokých škol
  • školící středisko pro potřeby organizace školení odborné a laické veřejnosti v oblasti stavebních konstrukcí, izolačních materiálů.

Střední škola: SŠED, Frýdek-Místek      Počet účastníků: 36 žáků          Datum konání: 3.12.2014

Základní škola: ZŠ z okr. Frýdek-Místek      Počet účastníků: 4 žáků          Datum konání: 3.12.2014


Elektrárna Dětmarovice

nezadáno
nezadáno

Elektrárna Dětmarovice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ u obce Dětmarovice
v Moravskoslezském kraji. Umístění elektrárny bylo zvoleno s ohledem na blízkost černouhelných dolů Ostravsko-karvinského revíru. Elektrárna spalovala černé uhlí pouze z místních zdrojů, ale po roce 2000 se začalo v menší míře využívat také hnědé uhlí ze severozápadních Čech. Její instalovaný výkon je 800 MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v České republice. Elektrárna ročně vyprodukuje okolo 3 TWh elektrické energie. Elektrárna se zabývá také výrobou tepla, které dodává především do Orlové a od roku 2010 také do Bohumína.

Základní škola: ZŠ Raškovice    Počet účastníků: 33 žáků          Datum konání: 10.12.2014

Základní škola: ZŠ Lískovec     Počet účastníků: 27 žáků          Datum konání: 16.12.2014

Základní škola: ZŠ Palkovice     Počet účastníků: 55 žáků          Datum konání: 17.12.2014

Základní škola: ZŠ Palkovice      Počet účastníků: 33 žáků          Datum konání: 18.12.2014


FIRMA ALBO®

nezadáno
nezadáno

Významný český výrobce dřevěných oken EURO, vchodových dveří, zimních zahrad, sekčních vrat, posuvných stěn a jiných speciálních výrobků, vyznačujících se perfektní kvalitou provedení. Zakázková výroba probíhá v novém moderním rozšiřujícím se závodě s důrazem na vysokou kvalitu konečného výrobku a všech služeb.

Střední škola: SŠED, Frýdek-Místek     Počet účastníků: 44 žáků          Datum konání: 12.12.2014

Jaderná elektrárna Temelín

nezadáno
nezadáno
Instalovaný výkon:      1 x 1078 MW + 1 x 1 055 MW
Rok uvedení do provozu:      2002
Typ reaktoru:      VVER 1000

Temelín je elekrárna s největším instalovaným výkonem v Česku. Elektrárna je častým terčem kritiky ze strany českých i zahraničních ekologických organizací a hornorakouské vlády, kvůli čemuž je jedním z důležitých témat česko - rakouské politiky. Její výstavba začala v roce 1985, s datem dokončení v roce 2002 však jde o jednu z nejnověji dostavených jaderných elektráren v Evropě. Výstavba významného energetického zdroje umožnila řešit nedostatek elektrické energie i obtížnou ekologickou situaci v severních Čechách, neboť temelínská elektrárna umožnila nahradit již zastaralé a postupně odstavované bloky v uhelných elektrárnách. Elektrárna má instalované dva bloky z původně plánovaných čtyř, každý po rekonstrukci s elektrickým výkonem 1055 MW (původní výkon 1000 MW). V roce 2006 elektrárna vyrobila přibližně 12 TWh (43,2 PJ) elektrické energie, což představovalo přibližně 14 % výroby elektřiny v Česku a kolem 23 % výroby ČEZ.

Střední škola: SSED, Frýdek-Místek      Počet účastníků: 32 žáků          Datum konání: 2.12.2014

Provoz firmy Stolařství IDEÁL

nezadáno
nezadáno

Stolařsvtí IDEÁL - Miroslav Šebesta sídlí v nově vybudované provozovně v Raškovicích. Výrobní plocha stolárny je 2050 m2 plus další nevýrobní a skladové prostory. Tato firma na zakázku vyrobí kuchyň, kuchyňské linky, dveře a nábytek do domácnosti. Solařstvíl realizuje také interiéry na standardní i vysoké úrovni pro mimořádně náročného zákazníka a to dle jejich nebo firmou zpracovaných projektů jako jsou hotely, restaurace, banky, kanceláře, prodejny, ordinace a jiné komerční objekty. Součástí dodávky mohou být schodiště, dřevěné podlahy, parapety a další výrobky, které tvoří z interiéru funkční celek.

Střední škola: SŠED, Frýdek-Místek      Počet účastníků: 23 žáků          Datum konání: 9.12.2014

Základní škola: ZŠ z okr. Frýdek-Místek      Počet účastníků: 14 žáků          Datum konání: 9.12.2014

Provoz firmy RD Rýmařov s.r.o.

nezadáno
nezadáno

Společnost RD Rýmařov s. r. o. působí na stavebním trhu již téměř 45 let a realizovala více než 22.500 staveb. Jedná se o stavební systém třetího tisíciletí, kde spojení tradičního, v přírodě obnovitelného materiálu spolu se špičkovými současnými materiály, vytváří systém suché výstavby. Tento systém splňuje všechny parametry současných požadavků na ekologickou stavbu v souladu s trvale udržitelným způsobem života. Montované rodinné domy RD Rýmařova se dají postavit za kratší dobu než jeden měsíc.

Základní škola: ZŠ a MŠ El. Krásnohorské    Počet účastníků: 29 žáků          Datum konání: 11.12.2014

Přečerpávající elektrárna

Dlouhé stráně
Dlouhé stráně

Provozovatelem této elektrárny je společnost ČEZ. Elektrárna je:

·         největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW,

·         elektrárna s největším spádem v České republice - 510,7 m,

·         s největším instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW.

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996. Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí - statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

Střední škola: SŠED, Frýdek-Místek      Počet účastníků: 93 žáků          Datum konání: 23.10.2014; 5.11.2014

Provoz firmy iNELS

ELKO EP, Holešov
ELKO EP, Holešov

Elektroinstalace je všude kolem nás. Je součástí každé budovy, každého auta, neobejde se bez ní žádná moderní technologie. Rozsvítit, zhasnout nebo spustit žaluzie dnes zvládne snad každý. Tato společnost však chtěla jít o krok dál. Přáli si vytvořit skutečně inteligentní systém, který by přemýšlel za obyvatele domu a šetřil by jejich čas, energii i peníze. A to se jim povedlo! I když nejste zrovna doma, máte díky systému iNELA svůj domov pod kontrolou v mobilním telefonu nebo tabletu. A to nejen prostřednictvím obrázku z kamery, ale i díky mobilní aplikaci, která kontroluje nejen iNELS ale i zařízení třetích stran – tj. do něj připojených. Ať jste v zaměstnání a nebo v restauraci, vždy máte možnost zapnout saunu, vypnout opomenutou žehličku, zkrátka řídit svůj chytrý dům na dálku.

Střední škola: SŠE, Na Jízdárně     Počet účastníků: 42 žáků          Datum konání: 10.12.2014